Kindbehartiger

Een Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Krijtkring treedt op door middel van een traject van ondersteuning aan kinderen en hun ouders, als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg. De Krijtkring werkt waar nodig samen met instanties en professionals. Wij werken samen vanuit het IVRK en bieden psychosociale ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Dat is niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek binnen het geheel. De Krijtkring zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van het kind naar ouders/verzorgers en waar nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.

Kinderen kunnen ook jaren later de nodige impact voelen van een eerdere scheidingssituatie en dit op externe wijze uiten of intern voelen. Denk aan verminderde schoolresultaten, opgekropte gevoelens, gedragsveranderingen of zich afkeren van ouders of een van de ouders. Ook dan kan een Kindbehartiger ondersteunen. Voor hele jonge kinderen kan de Kindbehartiger optreden als het ‘verlengstuk’ van de stem van het kind. Dit zodat ieder kind zijn of haar positie geborgd ziet richting de toekomst en er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.

Werkwijze

Ouderschap na scheiding

De manier waarop kinderen na de scheidingssituatie van hun ouders mogen en kunnen blijven houden is belangrijk. Het filmpje is gebaseerd op een traditioneel gezin en biedt een voorbeeld van wat de Kindbehartiger kan doen. Wij zijn er ook bij duo-ouderschap en voor samengestelde gezinnen.

Waarom een Kindbehartiger inschakelen?

Vertrouwd en veilig

Een kindbehartiger zorgt ervoor dat uw kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder kunnen na de scheiding.


Luisterend oor

Een Kindbehartiger heeft een luisterend oor voor uw kinderen, geeft uitleg over de situatie en is een vertaalslag van hun stem.


Inzicht

Een kindbehartiger geeft inzicht in de (gezins)positie, hechting, ontwikkeling, beleving en wensen van uw kinderen.

Contact

Telefoonnummer

06 57321932

Email

info@dekrijtkring.nl

De Krijtkring is een gecertificeerd kindbehartiger
Kindbehartiger